SMILE! Erasmus+ projekt 2018-1-HU01-KA101-047317

Időtartama 24 hónap (2018. szeptember – 2020. augusztus, meghosszabbítva 2021. május)
Duration: 24 months 2018 September-2020 August, extended to 2021 May

A projektet az a valós, szakemberek által megfogalmazott közös tapasztalat hívta életre, mely szerint a súlyos fokban látássérült gyermekek és fiatalok integrációját nagy mértékben nehezíti szociális készségeik hiányossága. A projekt nemzetközi összehasonlításban, eltérő szociokulturális környezeti háttér esetén vizsgálta meg a problémát, látássérültek oktatásával-nevelésével foglalkozó pedagógusok részvételével. Különböző szakirodalmaknak, interjúk és kérdőívek válaszainak, esettanulmányok vizsgálatának eredményeként a nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekt megerősítette a probléma létezését, s egyben arra ösztönözte a résztvevőket, hogy keressenek megoldásokat, készségfejlesztő módszereket a látássérült tanulók beilleszkedésének megsegítésére.
A SMILE! projekt magyarországi résztvevői a Vakok Általános Iskolájának tanárai voltak, összesen öt gyógypedagógus, közöttük utazótanár, osztályfőnök, szaktanár, tagozatvezető. A 4 találkozó alkalmával megvalósult közös munka hiánypótló volt minden résztvevő szakmai fejlődésében. Számtalan, a témához kapcsolódó új élménnyel, jó gyakorlattal, hatékony tanáccsal gazdagodtunk, melyeket már a program kezdete óta és a jövőben is alkalmazunk munkánkban.
A projekt eredményeként a látássérült fiatalok szociális készségeinek fontosságát hangsúlyozó posztereket, valamint e készségek fejlesztését segítő módszertani kézikönyvet állítottak össze a résztvevők, a kollégák és a látássérülteket befogadó többségi iskolák pedagógusai számára.
Ugyanakkor a téma feldolgozása ezzel nem fejeződött be, további projektek keretében az érintettek szélesebb körét – a családot, a szülőket, magát a látássérült fiatalt illetve tágabb környezetét is szeretnénk megszólítani a sikeres társadalmi integráció érdekében.

A SMILE! projekt eseményeit egyik résztvevő kollégánk, Gyulai Andrea mutatja be röviden:
A projekt 2018 szeptemberében kezdődött. Időtartama 24 hónap (2018 szeptember – 2020 augusztus). A koronavírus járvány miatt a befejezés 1 évet csúszott, így 2021-ben fejeződött be.
A projekt témája: A súlyos fokban látássérült tanulók szociális tanulásának, fejlődésének támogatása.
A nemzetközi munkába több ország is bekapcsolódott: Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Csehország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Skócia), Hollandia, Magyarország
A közös munkának 4 találkozója volt: 2018. őszén Belfast, 2019. februárjában Prága, 2019. októberében Zágráb volt a házigazda. A magyarországi alkalom 2020 tavaszán a járvány miatt meghiúsult, és csak egy évvel később, 2021. május végén online formában tudtunk ismét találkozni.
Az első utazást megelőzte az előkészület folyamata, amelynek a feladatai közé tartozott a szakmai munkacsoport létrehozása, szakirodalom gyűjtés, és felkészülés az első találkozóra.

A programok minden alkalommal hasonlóan épültek fel:
Hétfő: utazás
Kedd – csütörtök 9.00 – 16.00/17.00 szakmai munka
Kedd – szerda városnézés és közös vacsora a házigazdák szervezésében
Péntek: utazás
Minden helyszínen megismerhettük a házigazdák intézményét
Találkozók, feladatok

Belfast (Jordanstown School) 2018. november 5 – 9.

 • Megismerkedés
 • A célcsoport meghatározása (integrációban tanuló, látássérült felsős, vagy középiskolás diákok)
 • Meglévő szociális készségeket vizsgáló tesztek megismerése (Hollandia, Skócia)
 • Kérdőív összeállítása (tanulói, tanári, szülői

Feladat a követkető találkozóig: kérdőív kitöltése 1-2 tanulóval

Prága (GOA) 2019. február 11 – 14.

 • Kérdőív felvételével kapcsolatos tapasztalatok megosztása
 • Esetmegbeszélések (a kérdőívek alapján)
 • Kiemelt esetmegbeszélés a Szókratészi módszer alapján
 • Megállapítások:
  • A szociális inklúzió nem működik
  • Az integrációban tanuló, súlyos fokban látássérült tanulót legtöbb esetben egyfajta tehernek tekintik az osztálytársak
  • A speciális iskolákban jobb a tanulók helyzete

à A megállapításokból látszik, hogy valóban fontos ez a téma
Feladat a követkető találkozóig: jól működő gyakorlatok gyűjtése

Zágráb (Mali Dom Rehabilitation of Children and Young Adults) 2019. október 23 – 25.

 • Jó gyakorlatok bemutatása:
  • Sportfoglalkozások
  • Drámaszakkör
  • Közlekedési verseny, pékszakképzés (magyarországi jó gyakorlatok)
  • Szabadidő hasznos eltöltése
 • Kiscsoportos beszélgetések:
  • Milyen tanácsokat, ötleteket adnánk egy többségi iskolában tanító pedagógusnak arra, hogy hogyan segítheti látássérült tanulóját testnevelés órán?
  • Milyen lehetőségek vannak a drámajátékot alkalmazni egyes tanórákon?
 • Mindset pszichológiai szemlélet megismerése
 • Életminőség vizsgálat, életminőség javítása
 • Célunk:
 • Kézikönyv/kiadvány kialakítása (Kiknek készüljön? Milyen témák kerüljenek bele? Struktúra, kialakítás)
 • Házi feladat: választott témák kidolgozás

Budapest 2021. május 25 – 27
A kidolgozott témák átbeszélése:

 • Hogyan kezdeményezzen kommunikációt a vak fiatal?
 • A kapcsolatok fenntartása
 • Személyes tér
 • Verbális kommunikáció
 • Nonverbális kommunikáció
 • Empátia
 • Testtartások
 • „Vakos” szokások
 • A környezet bemutatása, narrálása
 • Hogyan adjon információt magáról? (bemutatkozás)
 • A kiadvány végső formátumának kialakítása

A projekt egészét jó hangulat, igazi befogadás, aktív szakmai munka jellemezte. Mi magunk is fejlődtünk kommunikációban, együttműködésben, ismeretekben. Sok jó gyakorlatot viszünk tovább magunkkal, amit beépítünk a mindennapi munkánkba.

SMILE! project is a European training program for professionals responsible for the care and education of visually impaired (VI) children and young people. The staff working on this special field has a common, relevant experience related to the integration of VI youth: their social skills are the base of the successfulness of their integration to the society. Experts also agree that the social skills of visually impaired children and young people are deficient and need to be developed due to lack of vision.

This real professional challenge, which also exists at the international level, resulted in the creation of the project, the main goal of which was to thoroughly map the problem and formulate possible methods and solutions within the framework of European cooperation.
There were 8 organisations participating in the project with 2-5 different experienced professionals: special teachers of VI children, itinerary teachers, mobility trainers. The course of their work all of them found, that VI students had difficulties or no integration with their sighted peers due to deficiencies in their social skills.

During the first training of the project in Belfast the participants determined the target group and common goals for project. They agreed on their experience on the subject and decided to exam the problems of socialisation of VI young persons, collect data from the members and environment of the target group by questionnaires and interviews. As a part of the training activity we created the content and forms for the interviews and questions in group work in order to get information about the social behaviour of VI children, from them, their parents, support workers and teachers in mainstream education. There also was an opportunity to present and discuss the professional materials currently used by the participants.

The second training event took place in Prague. The participants arrived with completed homework, the filled, summarized questionnaires and interview forms and case studies from their pupils. At first the representatives of institutions presented the results from questionnaires and interviews.
Then the participants described their cases that were followed by discussions and analysis using Socrates workshop method. The next activity was a collaborative work to highlight the main challenges, discussion of possible solutions based on the results of case discussions and questionnaires.
The third event in Zagreb presented the good practices gathered by each team in developing social skills. There were more presentation with good practises: about sporting and other physical activities, ideas of Mindset, developing activities in the pre-school, games, daily and free time activities, orientation and mobility competition, the special bakery. Each presentation was followed by international team work, during which we formulated methodological ideas and suggestions in small groups based on what was said. We then worked collaboratively on creating a guide booklet / brochure that could help colleagues recognize the importance of pupils ’social skills, the need and the way to develop them. There were 10 topics related to the socialisation of VI children suggested by the participants to put into the booklet.

The last training event instead of locating in Budapest has realised in online form because of the pandemic. This occasion was preceded by a long preparatory process online participating of national coordinators of the project. In the course of this and as a homework of the previous meeting, the participants worked out the topics they undertook. So we presented the topics during this training after each other and discussed their content and form together. We also decided to display all the themes on the posters as well, with just a representation of the title, a few keywords and expressive drawings produced by a designer colleague.
There were also guided tours in the institutions during the first three training and an introducing presentation from our school last time, thus the participants got direct experiences about the similar professional organisations in different countries. Besides, the project allowed even cultural activities, sightseeings, restaurant programs with national cuisines or viewing local attractions. At the online event, this was done by watching a short video.

The compiled brochure and posters for assisting social skills’ development of visually impaired children and young people can be considered as a tangible results of the project. But there are further effects: we got to know different professional opinions, gained new knowledge on the subject and in the cultural field, our efforts to develop social skills have been reinforced by international experience. The long-term advantage of the project is that, based on the knowledge shared by the participants, the helpers and professionals dealing with the target group can more effectively prepare VI young people for integration.