2017. április 21-29-ig Magyarországon, Budapesten és Cegléden kerül megrendezésre a Euro-Chess nemzetközi integrációs sakkverseny hét európai ország részvételével (Hollandia, Belgium, Németország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország).
EuroChess 2017 megnyitó

A 2017. január 28-29-én megtartott előkészítő látogatás eredményesen zárult.
Egyeztettük a résztvevőkkel az Euro-Chess 2017 tervezett programját, a sakkverseny szabályait, rendszerét és kategóriáit.
Holland partnereink ismertették a rendezvény során fejlesztendő kompetencia területeket, a tevékenységgel  megvalósuló tanulási folyamatok hangsúlyozásával. Részletezték a tanúsítvány megszerzésének feltételeit, illetve az előzetes résztvevői elvárások, s az ehhez kapcsolódó résztvevői elégedettség mérésének módszereit.
Bejártuk vendégeinkkel a leendő helyszíneket, különös tekintettel a mozgásukban korlátozott fiatalok akadálymentes közlekedését vizsgáltuk Szabó Renáta hotel menedzser segítségével.

Az áprilisi program sikeres megvalósításához a fiatalok aktív részvétele nélkülözhetetlen.
Ezért nagy hangsúlyt fektettünk a fiatalok szervezési feladatokba való bevonására, melynek érdekében megalakult egy nemzetközi szervezőbizottság a jelenlévő fiatalokból Gáspár Nóra és Peter Keune vezetésével. A fiatalok az Euro-Chess 2017 egyik fontos célkitűzéseként a vak emberek életének alaposabb megismerését jelölték meg. Ezért a rendezvény során több fedett szemmel történő, játékos szimulációs feladat megvalósítását tervezték el a látó résztvevők számára vak gyerekek segítségével. Ötleteiket prezentációs formában mutatták be az egybegyűlteknek.

Megnyitó

Szimultán sakk

Sakkverseny

Látogatás Ópusztaszeren, majd az utolsó nap képei

Eredményhirdetés és díjkiosztás

Az utolsó nap délutánján a versenyzők feszülten várták az eredményhirdetést mind az egyéni versenyekről, mind a csapatversenyekről. Az eredményhirdetésen megjelent és különdíjat adott át Takáts László, polgármester, aki az alábbi szavakkal méltatta a versenyt.

“Először is engedjék meg, hogy örömömet fejezzem ki, amiért e nemes célt szolgáló európai program helyszínéül Ceglédet választották. Külön köszönöm az idén 30 éves “Szól a szív …” Alapítvány munkatársainak áldozatos munkáját. Ha a vak gyermekek oktatás-nevelési feladatait is hasonló lelkesedéssel és szakmaisággal végzik, akkor az Önök szárnyai alatt pallérozódó fiatalok társadalmi beilleszkedését biztosan sikerül gördülékenyebbé, problémamentesebbé tenni.

EuroChess 2017 megnyitó

Majd harminc éve Hollandiában a Euro-Chess nemzetközi integrációs sakkverseny ötletgazdája rájött, hogy ez a furfangos időtöltés, a sakk nemcsak kiváló szellemi sport és játék, hanem a kapcsolatépítés, a kommunikáció és az esélyegyenlőség megvalósulásának lehetséges eszköze is.
Ugyan a program központi tevékenysége a sakk és résztvevői különböző európai országokból jöttek, és van köztük – engedjék meg, hogy én ne fogyatékkal élőknek, hanem kihívással élőknek nevezzem őket – tehát vannak köztük kihívással élők és ép fiatalok, akik más-más kultúrát képviselnek, más-más nyelvet beszélnek és mégis, egy hét alatt felejthetetlen élmények kapcsolták össze őket. Olyan emlékek, amelyeket a nehéz pillanatokban bármikor elő lehet húzni, és mosolygósan susztermattot adni a problémáknak az élet nagy sakktábláján is.

Bízom benne, hogy az elmúlt szűk egy hét során mindenki megtalálta a számítását, a sakkpartik során és a színes kísérőrendezvények és programok alkalmával is. Remélem, kellemesen telt az idő és országunk szépségeivel is sikerült megismerkedniük.”

Búcsú

Az utolsó este még egy kis sakkozás letakart szemmel, diszkózás, evés-ivás és a Réthy Fashion – Réthy Éva öko divattal a zöld bolygóért – segítségével rögtönzött divatbemutató alkalmi magyar és külföldi “manöken palántákkal”. Majd szombat reggel búcsú a legközelebbi viszontlátásig.

It was wonderful for participants.
Many thanks for the organizers.

Very special thanks for two people who have planned, made a successful preparation, application, worked a lot, many-many weeks with their colleagues and helped the Hungarian committee all time:
Marga Keune and Pierre Keune!

There are no words to emphasize our gratitude for them. Marga and Pierre, we never forget what we’ve got from you:the great program between 21 and 29, of April in 2017 and the big Euro-Chess Family!
Thank you!