Szavalóverseny került megrendezésre a Vakok Iskolájában, ahol az óvodásoktól a szakiskoláig mindenki jelentkezhetett, aki,  a versek elmondásában meg akarta méretni magát. Ennek eredményeképpen, összesen 57 gyerek jelentkezett, 32 –en a „kicsik” versenyén /óvoda-alsó tagozat/ indultak, és 25-en a „nagyok” versenyén /felső tagozat szakiskola/, ahol a zsűri négy szempontnak megfelelően „bírálta” a versmondó személyt és előadásmódját.
Ezek a szempontok:

  • A beszéd (szavalat) zenei eszközei: hangerő, hangsúly, hanglejtés, beszédtempó, a beszéd ritmusa, szünetek.
  • Nem nyelvi kifejezőeszközök a versmondás során: tekintet, arcjáték, testtartás, az alkalomhoz illő öltözet.
  • Az egyéni és életkori sajátosságoknak megfelelő versválasztás
  • A szavalat összértéke.

A zsűri a kicsiknél: Péceli Edit, Göblyös Erika, Szombati Panni, Bartos Erika, írónő (díszvendég),
a nagyoknál: Szombati Panni, Pál Zsuzsa, Sándor Erzsike, Majoros Katalin volt.
A verseny rendkívül színvonalasra sikeredett a gyerekek, és felkészítő tanáraik ugyanis mindent beleadtak és nagyszerű produkcióknak lehettünk részesei.
A két szavalóverseny közt Bartos Erika meghívott vendégként három mesével ajándékozta meg a gyerekeket, akik nagy lelkesedéssel hallgatták és élvezték ezeket, hiszen az írónő még arra is figyelt, hogy egy kis éneklést, hangszerezést vigyen a mesékbe.
A végeredmény: mindkét versenyen a normál és tanulásban akadályozottak külön lettek díjazva, így az

  • első helyezettek: Gál Bence( 1/2 o.), Guttman Szebasztian (1/1 o.), Szerető Barnabás (1/1 o.), Mihucz Eszter (6-7 o.), Pustianu Paul (9. o.), Kovács Marcell (T5-7-8 o.)
  • második helyezettek: Benso Noel (2-3. o.), Pilinyi Ivett, Rafael Jázmin (1/2 o.), Baráth Barbara (6-7 o.), Csényi Márk (T.6.o.)
  • harmadik helyezettek: Strenner Csillag , Tóth Márk(2-4 o.), Vedres Dominik (1/2 o.), Csiklya Rebeka (T.1-4), Ignác Norbi(6-7.o.), Zachár Daniella( T5-7-8.)
  • negyedik helyezettek/csak a nagyok csoportjában lettek/ Sükösd Csilla (6-7.o.), Árki Petra (S.6.o.)
  • különdíjasok: Kovács Dzsesszika (2-3. o.),Hódos Zsófi (T.3.o.) Vedres Dominik ( 1/2 o.), T. Nagy Anna (6.o.), Jahoda Anna ( 5.o.), Licsicsányi Viktória (S.6.)

Köszönjük a részvételt, a gyerekeknek, a felkészítést a tanároknak, és a nyeremények támogatását a Szól a Szív Alapítványnak.
a diákönkormányzat nevében: Ablonczy-Domokos Eszter